Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja terapiatyöhön koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa tavoitteellista ja kokonaisvaltaista lääkinnällistä kuntoutusta, jossa kuntoutujan omasta arjesta lähtevät yksilölliset tavoitteet ja toiminta painottuvat terapeutin pohjakoulutuksen mukaan.

Se on toiminnallinen terapia, jossa ihmisen kehon ja mieli ovat jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. 

Ratsastusterapia sisältää ratsastuksen lisäksi hevosen hoitoon, käsittelyyn ja taluttamiseen liittyviä tehtäviä talliympäristössä tavoitteiden mukaisesti.

Ratsastusterapia sopii monenlaisille kuntoutujille:

  • neurologiset kuntoutujat (mm. CP, MS, AVH, lihastaudit, selkäydinvamma
  • autisminkirjo (autismi, ADHD, asperger)
  • kehitysvammat
  • tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
  • mielenterveyskuntoutujat
  • käytöshäiriöt ja tunnetaitojen vahvistaminen
  • oppimis- ja kehityshäiriöt
  • lastensuojelun tukitoimena

Hevonen tuottaa symmetristä ja moniulotteista liikettä, mikä yhdessä hevosen kehon lämmön kanssa saa aikaan ainutlaatuisen vaikutuksen ihmisen kehoon vahvistaen asentojen ja liikkumisen hallintaa.

Hevosen on laumaeläimenä yhteistyöhaluinen ja kontaktiin pyrkivä sosiaalinen olento, jonka kanssa syntyy palkitseva ja kannustava tunnevuorovaikutus.

Hevosen kanssa talliympäristössä saadaan monipuolisia aistikokemuksia, jotka parantavat tietoisuutta omasta kehosta ja sen suhteesta ympäröivään tilaan.

Hevosen elinympäristö motivoi ja aktivoi toiminnallisuutta mahdollistaen oman kehon, mielen ja käyttäytymisen hallinnan harjaantumista.

Kuva: Niko Jokinen/Yhteisöagentti